Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Smarty has a deprecated constructor in /home/recplanet/domains/recreatieplanet.nl/public_html/library-1.0.0b/php/Smarty/Smarty.class.php on line 64
Algemene voorwaarden
Sommige functies op deze site werken niet in de Safari webbrowser. We hopen dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. In de tussentijd raden we u aan een alternatieve browser te gebruiken, zoals Firefox of Opera.

Algemene voorwaarden en privacy

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Recreatieplanet, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van Recreatieplanet, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities

Recreatieplanet: het in Eindhovense Kamer van Koophandel geregistreerd bedrijf, nr. 17132131 plus alle pagina's die deel uit maken van de website http://www.recreatieplanet.nl.

Advertentie: Het aanbieden van een object en/of het vragen naar een object op Recreatieplanet, dmv content en/of afbeeldingen, links en banners.

Adverteerder: De particulier of het bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op Recreatieplanet.

Bedrijf: Alle ondernemingsvormen met of zonder winst oogmerk gevestigd in Nederland of daarbuiten. Natuurlijke personen die zich gedragen als een bedrijf worden door Recreatieplanet gecategoriseerd als een bedrijf.

Gebruiker: Een ieder die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van Recreatieplanet. Schade: Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

Object: Het (on)roerend goed of dienst, dat wordt gepresenteerd door Recreatieplanet.

Persoonsgegevens + registreren

Om de service te kunnen aanbieden vraagt Recreatieplanet persoonsgegevens van de adverteerder. Deze informatie is alleen beschikbaar voor geautoriseerde van Recreatieplanet met als doel; gebruikers in contact te brengen met adverteerders, techniek voor juiste implementatie van de werking van Recreatieplanet, contact door Recreatieplanet met de adverteerder. In geval van overtreding van de Nederlandse wet is het Recreatieplanet vrij de persoonsgegevens aan te beiden aan de Nederlandse autoriteit en toezichthouder.

Het plaatsen van advertenties op Recreatieplanet is mogelijk nadat de adverteerder zijn voornaam, achternaam, telefoonnummer, postcode, e-mail adres, wachtwoord correct opgeeft.

Deze gegevens, m.u.v. de combinatie gebruikersnaam en wachtwoord, worden in de advertentie gepresenteerd, de adverteerder gaat hiermee akkoord. Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van Recreatieplanet. Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan voor de werking van Recreatieplanet.

Particulieren kunnen gratis advertenties opgeven; maximaal één advertentie per rubriek en artikel. Particulieren kunnen zich ook gratis registreren. Recreatieplanet herkent geregistreerde gebruikers automatisch. Bedrijven kunnen advertenties plaatsen door zich te melden bij de advertentieservice van Recreatieplanet. Het is Recreatieplanet vrij om advertenties te verwijderen waarvan het vermoeden bestaat of vaststaat dat de advertentie is geplaatst door een bedrijf of waarvan de inhoud van de advertentie kenmerken en/of eigenschappen bezit die wijzen of doen vermoeden dat het object wordt aangeboden door een bedrijf. Het is Recreatieplanet vrij om zulks het bedrijf toegang en/of gebruik van Recreatieplanet te verbieden en/of de financiële schade en/of misgelopen vergoedingen te verhalen.

De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, te tijden van het registreren en/of opgeven van de advertentie, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.

De adverteerder kiest van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Recreatieplanet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.

De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.

Recreatieplanet is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.

Adverteren

Advertenties geplaatst op Recreatieplanet door zowel particulieren als ook bedrijven zijn eigendom van Recreatieplanet.

De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Recreatieplanet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.

Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.

Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.

Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.

Advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan: Multi Level Marketing advertenties, advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website, advertenties met betrekking op affiliatie / partner programma's, advertenties met kettingbrief en/of piramideconstructies.

Het is een adverteerder te allen tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.

Recreatieplanet behoudt zich het recht voor advertenties te wijzigen en/of te verwijderen; dit zonder vooraf redenen aan te geven.

Recreatieplanet is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

De advertenties, door particulieren opgegeven, worden door Recreatieplanet gepresenteerd voor de duur van één maand en daarna automatisch verwijderd, tenzij de particuliere adverteerder gebruik maakt van de verlenging van de advertentie voor de duur van één maand. De verlenging van de advertentie wordt door Recreatieplanet automatisch per e-mail verzonden naar de particuliere adverteerder. De adverteerder heeft één maand de tijd akkoord te gaan met de verlenging. Recreatieplanet zal voor advertenties, opgegeven door bedrijven, per advertentie met het bedrijf de voorwaarden en duur overeenkomen. Recreatieplanet heeft het recht om, zonder overleg, communicatie, overeenkomst en/of opgave van reden, de advertentieduur en/of advertentieduur verlenging te wijzigen, van al geplaatste advertenties. De adverteerder gaat hiermee akkoord door plaatsing van de advertentie.

Afbeeldingen

Het is mogelijk bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen. Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.

De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Recreatieplanet.

Recreatieplanet is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.

Afbeeldingen worden door Recreatieplanet automatisch voorzien van het Recreatieplanet-logo, de adverteerder gaat hiermee akkoord door plaatsing van de advertentie.

Relatie adverteerder - gebruiker

Recreatieplanet biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Recreatieplanet hierbij geen partij.

Recreatieplanet is niet aansprakelijk voor gebreken, onvolkomenheden, onjuiste eigenschappen, onvolledigheden, en/of tekortkomingen van het object.

Overige aansprakelijkheid

Recreatieplanet is niet aansprakelijk voor schade en/of nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Recreatieplanet.

Recreatieplanet is niet verantwoordelijk voor sites die buiten het domein van Recreatieplanet vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, sites die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Recreatieplanet ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.

Onrechtmatige handelingen

Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Recreatieplanet het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen; dit zonder vooraf opgaaf van redenen. Tevens heeft Recreatieplanet in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Recreatieplanet te ontzeggen.

Bij misbruik van Recreatieplanet kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie. Bij oplichting verleend Recreatieplanet alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.

Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Recreatieplanet van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.

Techniek

Het IP adres van alle bezoekers wordt opgeslagen, dit om statistische gegevens van het gebruik van Recreatieplanet te kunnen vaststellen, én in het geval justitie of politie Recreatieplanet wettelijk vordert deze gegevens ter beschikking te stellen.

Recreatieplanet plaatst automatisch een cookie om de adverteerder te herkennen bij herhaling van het gebruik van Recreatieplanet. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die worden op geslagen op de harde schijf van uw computer zodat u makkelijker en sneller kunt surfen op het Internet, en in het bijzonder op Recreatieplanet. Recreatieplanet gebruikt de cookie alleen om u als gebruiker automatisch te herkennen.

Recreatieplanet is niet verantwoordelijk voor de content en inhoud van websites, welke bereikbaar zijn door links op Recreatieplanet.